Ruimdienst: Altijd bereikbaar en zeer flexibel

Ledigen, reinigen en ruimen van beerputten (septische put, aalput). Het septische materiaal wordt afgevoerd naar een waterzuiveringsstation van Aquafin nv.
Wij ruimen de beerput alsook ledigen wij de controleputjes die in verbinding staan met de grote verzamelput. Dit voor een eerlijke prijs!
Om verstoppingen van afvoerleidingen te voorkomen is het aangeraden om de put regelmatig te ledigen.

Ontstoppingsdienst

Een verstopping in de afvoerleiding kan geurhinder veroorzaken, Prima-Clean lost dit voor u op!
Ontstoppen van riolering en sanitaire afvoerleidingen gebeurt vakkundig.

Om verstoppingen te voorkomen laat u best preventief afvoerleidingen doorspuiten.
De leidingen worden onder hoge druk gereinigd, zo halen we waspoeder, keukenvet en kalk uit de leidingen.

Hoge druk- en zuigwerken

Wij voorzien hoge druk- en zuigwerken voor particulier en industrie. Ruimen en reinigen van:

 • Septische putten
 • Regenputten
 • Riolering
 • Waterzuiveringsstations
 • Visvijers en zwembaden
 • Vetputten
 • Bezinkputten
 • Carwash-slibputten
 • Slib- en bufferbekkens
 • Kelders en kruipkelders
KWS-afscheiders

Ledigen en vakkundig reinigen van de slibputten. Wij voeren het slib en spoelwaters af naar een erkende verwerker. Nadien ontvangt u een verwerkingsattest.

Reinigen van stookolietanks

Zoals u weet is er een strenge wetgeving omtrent brandstoftanks, wij informeren u graag. Bij ons kan u terecht voor het buiten dienst stellen van uw stookolietank (ondergronds of bovengronds). Wij gaan als volgt te werk:

 • Openmaken van het tankmangat (deksel met bouten).
 • Tank ledigen en reinigen met een industrieel detergent.
 • De tank wordt opgevuld met een inert materiaal of een expanderende kunststof.
 • Een erkend tanktechnicus komt de tank inspecteren als alles wettelijk is uitgevoerd.
 • U ontvangt een officieel attest van ons voor het neutraliseren van uw tank.


Indien mogelijk kan uw stookolietank volledig verwijderd worden. Wij graven deze dan uit. Vraag vrijblijvend uw offerte! Wij zorgen voor een financieel haalbare oplossing.

Carwash slibputten

Ledigen en vakkundig reinigen van de slibputten. Wij voeren het slib en spoelwater af naar een erkende verwerker. Nadien ontvangt u een verwerkingsattest.

Vet-afscheiders

Bedrijven, horeca, particulier, wij helpen iedereen! Ledigen en vakkundig reinigen van de slibputten. Wij voeren de vetten en spoelwaters af naar een erkende verwerker. Nadien ontvangt u een verwerkingsattest.

Slibputten natuursteenzagerijen (arduinslib)

Slibputten natuursteenzagerijen (arduinslib): Ledigen en vakkundig reinigen van de slibputten. Wij voeren het slib en spoelwaters af naar een erkende verwerker. Nadien ontvangt u een verwerkingsattest.

Regenputten/pompputten

Regenwater dat opgevangen wordt in de regenput kan u voor diverse toepassingen gebruiken. Soms kan u troebel water of geurhinder ervaren.Daarom is het aangeraden om de regenput te ledigen en te reinigen. Wij bieden u een grondige reiniging en verwijderen het slib zodat dat uw regenwater terug helder en bruikbaar is..
Wij leveren ook water voor het opvullen van regenputten zoals voor een nieuwbouwwoning.

Reinigen van vijvers

Ledigen, reinigen en ruimen van vijvers. Opruiming en transport van slib naar een erkend verwerkingscentrum.

PRIMA-CLEAN IS PRIMA SERVICE…

Prima-clean is een erkend vervoerder en overbrenger
van afval.

Registratie bij OVAM: 105497
Al het afval verzameld door Prima-Clean wordt afgevoerd naar een erkend verwerker.

Service op maat

U heeft een probleem met afval en vond tussen onze diensten niet de gepaste oplossing? Contacteer ons voor een oplossing op maat. Wij denken met u mee en vinden dankzij onze ervaring een gepaste oplossing.

Voor meer vragen

Op onze contactpagina kan u al onze gegevens vinden. Contacteer ons vrijblijvend.
Contact